top of page

We're changing meeting day and place!

(English below) 2018 går mot sitt slut och inför det nya året kommer en del förändringar att ske i klubben. Efter en tids letande efter en ny möteslokal har vi nu fått bekräftat att Rotaract Stockholm Djurgården fortsättningsvis kommer få ha sina möten på Odd Fellow-huset (Kungsträdgården), där även de flesta av Stockholms Rotaryklubbar håller till. Detta innebär även att vi kan sänka kostnaden för middagen från 180 kronor till 160 kronor. Mötestiden kommer även kortas ned något och tidigareläggas, 18:00-19:30. Vi i styrelsen ser väldigt positivt på denna förändring och hoppas att våra medlemmar känner likadant!

Eftersom Odd Fellow inte hade lediga mötestider på torsdagar har vi även beslutat att ändra mötesdag från TORSDAGAR till ONSDAGAR. Första mötet nästa år kommer att vara onsdagen den 23 januari.

Styrelsen vill även passa på att tacka alla medlemmar för det gångna året och ser fram emot många nya projekt och möten tillsammans år 2019! Värt att nämna är exempelvis PostREM i Stockholm 20-22 januari och en planerad resa till Estland i april.


____

2018 is coming to and end and next year there will be some changes in the club. Having searched for a new meeting place the entire fall, we have now confirmed that Rotaract Stockholm Djurgården will be hosting meetings at the Odd Fellow House (Kungsträdgården), where most of the Stockholm Rotary clubs also have their meetings. This also means that we can lower the cost of the dinner from SEK 180 to SEK 160. The meeting time will also be shortened slightly and earlier, 18: 00-19: 30. The club board feels very positive about this change and we hope that our members also feel the same!

Since Odd Fellow did not have free meeting times on Thursdays, we have also decided to change the meeting day from THURSDAYS to WEEKENDS. The first meeting next year will be Wednesday, January 23rd.

The board also wishes to thank all members for the past year and we look forward to many new projects and meetings together in 2019! Worth mentioning is, for example, PostREM in Stockholm, 20-22 January, and a planned trip to Estonia in April.18 views0 comments

Comments


bottom of page